17. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

17
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina