14. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.

14
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina