aaaaa

26. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?
“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina