aaaaa

2. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.
“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina