7. Potem poświęcił Salomon środkową część dziedzińca przed świątynią Pańską, bo dokonał tam ofiary całopalnej i z tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który sprawił Salomon, nie mógł pomieścić całopaleń i ofiar z pokarmów i tłuszczów.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina