7. to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina