aaaaa

1. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn.

2. Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól!

3. Folytonos hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nõttön-nõ, és a kölcsönös szeretet mindnyájatokban gyarapszik.

4. Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette.

5. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének elõjeleként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte.

6. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözõiteknek üldözéssel fizessen meg.

7. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennybõl,

8. s lobogó tûzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek.

9. Örök kárhozattal fognak bûnhõdni: eltaszítva az Úr színe elõl és távol fönséges hatalmától,

10. azon a napon, amikor majd eljön, hogy dicsõségét megmutassa szentjeiben, és csodálatos hatalmát bennetek, hívõkben. Ti ugyanis tanúságtételünket hittel fogadtátok.

11. Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben.

12. Így dicsõül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is õbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelmébõl.Livros sugeridos

A Vida de C.S. Lewis. Do Ateísmo as Terras de Nárnia
Solilóquios E Vida Feliz
Santo Tomás de Aquino
Riquezas da Igreja

“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.