aaaaa

1. Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra.

2. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit.

3. Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tõle, hogy életed végén majd felmagasztaljon.

4. Mindent, ami rád szakad, tûrj el békességgel, maradj hûséges a megaláztatásban.

5. Mert az aranyat tûzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában.

6. Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne.

7. Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek.

8. Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok.

9. Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot.

10. Nézzétek a letûnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta?

11. Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bûnt és segít a balsorsban.

12. Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bûnösnek, aki kettõs játékot ûz.

13. Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat.

14. Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?

15. Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik õt szeretik.

16. Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.

17. Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.

18. Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy õ, éppoly nagy irgalma.
“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina