aaaaa

1. Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

2. Dobro je slaviti Jahvu, pjevati imenu tvome, Svevišnji;

3. naviještati jutrom ljubav tvoju i noæu vjernost tvoju,

4. uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citaru.

5. Obradovao si me djelima svojim, o Jahve, klièem zbog djela ruku tvojih.

6. Kako su silna djela tvoja, o Jahve, i duboki naumi tvoji!

7. Bezuman èovjek ne spoznaje, luðak ne shvaæa.

8. Sve ako bi bezbošci nicali k'o trava i cvali svi što zlo èine, odreðeni su za vjeènu propast;

9. a ti, Jahve, dovijeka uzvišen ostaješ.

10. Doista, dušmani tvoji, o Jahve, tvoji æe dušmani propasti; raspršit æe se svi što èine zlo.

11. Rog si mi digao k'o u bivola, pomazao me uljem preèistim;

12. i oko mi s visoka gleda dušmane i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

13. K'o palma cvate pravednik i raste k'o cedar libanonski.

14. Zasaðeni u Domu Jahvinu, cvatu u dvorima Boga našega.

15. Rod donose i u starosti, soèni i puni svježine:

16. da navijeste kako je pravedan Jahve, Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.
“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina