aaaaa

1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!
“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina