aaaaa

1. Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba,

3. odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy.

4. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

5. Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

6. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

7. Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie?

8. Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie!

9. Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim; niech się nie stają znów nierozsądni.

10. Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

11. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba.

13. Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc.

14. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków - zbawienie.
“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina